โรคภูมิแพ้ Allergies ทำความเข้าใจโรคอย่างถูกต้อง

โรคภูมิแพ้ Allergies เป็นที่รู้กันอย่างแพร่หลายว่าเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นในคนไทยอย่างมาก เกิดจากการตอบสนองของร่างกายต่อสิ่งต่างๆ ที่เรียกว่าแพ้ภูมิและส่วนประกอบอย่างน้อย 2 ประเภทของกรณีภูมิแพ้อาจจะเป็น

1) ภูมิแพ้ที่เกิดจากการติดเชื้อหรือเชื้อสาเหตุที่แสดงอาการ

2) ภูมิแพ้ที่เกิดจากการตอบสนองของร่างกายต่อสิ่งต่างๆ โดยไม่มีการติดเชื้อ

โรคภูมิแพ้ Allergies มีสาเหตุจากการผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย ซึ่งทำให้ร่างกายตอบสนองอย่างผิดปกติต่อสิ่งที่ไม่เป็นอันตราย ซึ่งสามารถเป็นอาการที่เขียนเป็นแวร์ไลท์ เรียกได้ว่า “อาการภูมิแพ้” หรือสามารถเป็นอาการรุนแรงจนถึงขั้นที่อาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้

ในปัจจุบัน, โรคนี้มีกำลังที่จะเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาโรคนี้มีหลายปัจจัย เช่น สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ส่วนผสมของอาหารที่เปลี่ยนไป การมีชีวิตที่ไม่สมดุลย์ และยังรวมถึงความแพร่หลายของสารแปลกปลอมในอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

การวินิจฉัยอาการภูมิแพ้นั้นทำได้สำคัญมาก เนื่องจากอาการของโรคนี้มีลักษณะที่คล้ายกับอาการของอาการทางเดินหายใจอื่นๆ และอาจจะมีปัจจัยอื่นๆ เป็นส่วนผสม เช่น การรับประทานอาหารบางชนิด อาการปวดท้องบ่อยๆ หรือหนองคอบ่อยๆ ฯลฯ

การรักษาอาการภูมิแพ้อาจมีหลายวิธี ขึ้นแต่หลักการที่ใช้ในการรักษาอันนั้น เช่น

 • การลดปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการภูมิแพ้ เช่น การหลีกเลี่ยงการติดเชื้อหรือสิ่งที่ทำให้เกิดอาการภูมิแพ้
 • การใช้ยาสร้างภูมิคุ้มกัน เช่น การใช้ยาออกซิเตรลนอาจจะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย
 • การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร เช่น สารอาหารเสริมที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย

อย่างไรก็ตาม การตรวจวินิจฉัยและการรักษาอาการภูมิแพ้ควรทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น เพราะอาการภูมิแพ้สามารถก่อให้เกิดอาการรุนแรงและเป็นอันตรายต่อความเป็นมาลัยของผู้ป่วยได้ ดังนั้น หากคุณมีอาการที่เป็นสัญญาณของโรคนี้ หรือสงสัยถึงการแพ้ทางภูมิจิต ควรปรึกษาแพทย์ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับการวินิจฉัยและเข้ารับการรักษาอย่างถูกต้อง

การจัดการอาการภูมิแพ้นั้นไม่ใช่เพียงการรักษาอาการเฉพาะตัว เพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นการป้องกันการเกิดโรคนี้ในระยะยาว โดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและการรับประทานอาหาร ซึ่งอาจต้องปรับเปลี่ยนและปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการเลี้ยงดูร่างกายเพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นภูมิแพ้ในอนาคต

อาการภูมิแพ้ในคนไทยมีระดับความรุนแรงและสาเหตุที่หลากหลาย การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคนี้ควรทำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อป้องกันอาการรุนแรงและเป็นอันตรายต่อผู้ป่วยในอนาคต การรักษาอาการภูมิแพ้อาจมีหลายวิธี เช่น การลดปัจจัยที่ทำให้เกิดอาการภูมิแพ้ การใช้ยาสร้างภูมิคุ้มกัน และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหาร อย่างไรก็ตาม การจัดการโรคภูมิแพ้ก็ควรให้เป็นการป้องกันในระยะยาวเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคภูมิแพ้ในอนาคต ดังนั้น ความรู้เกี่ยวกับโรคภูมิแพ้เป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรรับรู้กัน

ภูมิแพ้ : อาการและวิธีการควบคุมให้หายขาด

อาการภูมิแพ้เป็นภาวะที่ร่างกายตอบสนองผิดปกติต่อสารต่างๆ ที่เข้าสู่ร่างกาย เช่น ฝุ่นละออง, สารเคมี, แมลง, ไรฝุ่น และอื่นๆ ซึ่งทำให้ร่างกายปล่อยสารตัวกลางทางภูมิคุ้มกันรบกวน ทำให้เกิดอาการภูมิแพ้ขึ้น

ประเภทของ ภูมิแพ้

 • ภูมิแพ้ทางผิวหนัง: เกิดขึ้นเมื่อมีการสัมผัสกับสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้
 • ภูมิแพ้ทางปาก: เกิดขึ้นเมื่อได้รับการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มที่ทำให้เกิดภูมิแพ้
 • ภูมิแพ้ทางเดินหายใจ: เกิดขึ้นเมื่อหายใจเข้าไปสู่ควันหรือฝุ่นละอองที่ทำให้เกิดภูมิแพ้

สัญญาณที่เป็นไปได้ของภูมิแพ้

 • ผื่นแพ้ที่ผิวหนัง: เป็นผื่นแพ้ที่เกิดขึ้นบนผิวหนังที่มีคันและแผลเล็กๆ เกิดขึ้นได้ทั้งที่ผิวหนังบริเวณที่สัมผัสสารต่างๆ และที่ผิวหนังไกล้เคียง
 • อาการระคายเคือง: เป็นอาการบวมและแสบระหว่างท้อง
 • อาการไอและน้ำมูก: เป็นอาการที่เกิดจากการพัฒนาภูมิแพ้ทางเดินหายใจ เช่น หวัดและภูมิแพ้ฝุ่นละออง

วิธีการป้องกันและลดอาการภูมิแพ้

 • หลีกเลี่ยงสารก่อภูมิแพ้: ถ้าคุณทราบว่าคุณแพ้สารใดๆ ควรหลีกเลี่ยงให้ไกลออกไป เช่น ไรฝุ่น, แมลง, สัมผัสสารเคมีและอื่นๆ
 • สำรวจยา: อย่าลืมสอบถามแพทย์เกี่ยวกับยาที่คุณใช้ ในกรณีที่มีการใช้ยาที่อาจเกิดภูมิแพ้
 • อาหารที่เป็นไปได้สวนทางเมื่อมีภูมิแพ้: ในกรณีที่คุณแพ้อาหารบางชนิด ควรหลีกเลี่ยงและระวังการบริโภคอาหารเหล่านั้น
 • การตรวจวินิจฉัยภูมิแพ้: ควรไปพบแพทย์ในกรณีที่คุณสงสัยว่าคุณมีอาการภูมิแพ้เพื่อการวินิจฉัยและการรักษาที่ถูกต้อง

อาการภูมิแพ้เป็นภาวะที่รู้สึกไม่สบายใจและมีอาการที่ไม่พึงพอใจ การป้องกันและลดอาการของอาการภูมิแพ้ เป็นสิ่งสำคัญที่คุณสามารถทำได้ เราควรรักษาสุขภาพอย่างรอบคอบและอย่าละเลยช่วงเวลาการตรวจวินิจฉัยโรคเพื่อความสะดวกและปลอดภัย ดูแลตนเองและตรวจสอบสถานการณ์เสี่ยงที่มีสำคัญในการเคลื่อนย้ายและการใช้ชีวิตปรกติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *